Při řešení živelních pohrom a zachraňování lidských životů je vždy nejdůležitější zjistit, kde a v jakém rozsahu jsou největší hrozby. Naším hlavním cílem je poskytovat letecká zařízení těm, kdo přichází do styku s pohromou jako první. Díky vysílání videa v reálném čase tak mohou vidět současné hrozby.
Chemické, biologické, radioaktivní a výbušné nehody představují extrémně nebezpečné situace pro každý subjekt v dosahu. Za účelem ochrany jak lidských životů, tak i nemovitostí a dalších zařízení, je potřeba shromáždit co nejvíce informací. Jen díky tomu je možné snížit risk a potenciálně negativní dopad na minimum.
Naše řešení poskytuje krizovému týmu možnost získat bezpečně informace tak, aby mohl proti přírodním katastrofám jednat rychle a účinně.